Pokud se rozhodnete pro dřevěnou terasu, pak můžete vybírat z různých druhů dřevin, které se liší nejen svou přirozenou barvou a vzhledem, ale i fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Záleží tedy na každém, kterou dřevinu pro zhotovení své terasy zvolí.

Životnost dřeva je ovlivněna jak druhem, tak i architektonickým řešením, tvarem spojů, expozicí, podmínkami užívání a v neposlední řadě údržbou. Odolnost dřeva proti biologickým škůdcům nezávisí ani na hustotě dřeva, ani na druhu. Obecně můžeme k trvanlivým dřevinám thermojasan, thermoborovici, či dub, zatímco k méně trvanlivým dřevinám smrk, jedli, buk, javor, břízu, topol nebo lípu.

Vlastnosti dřeva jsou typické přírodní surovině. U desek bez povrchové úpravy tak můžete počítat s barevnými rozdíly, obvykle se šedou barvou. Neohoblované části desek, praskliny či točivost, to vše jsou typické vlastnosti přírodního materiálu, jakým je právě dřevo. U některých jehličnanů mohou vznikat pryskyřičné kanálky nebo odklony vláken způsobené růstovými anomáliemi. U některých dřevin se může vyskytnout reakční zbarvení dřeva. Tato reakce vzniká kontaminací dřeva železnými materiály.

Modifikované dřevo vzniká záměrnou změnou struktury s cíleným zlepšováním vlastností dřeva. Má za cíl zlepšení biologické a termické odolnosti, odolnosti vůči agresivním chemikáliím, zvýšení odpudivosti proti vodě, vyšší stabilitu a pestrost barev nebo tvrdost.

Termicky modifikované dřevo je nazýváno „termodřevo“ a je vyznačováno zvýšenou trvanlivostí. Je vhodné především do venkovních expozic. Tento technologický proces úpravy struktury dřeva je podmíněn zvýšenou teplotou s cíleným dopadem na zlepšení odolnosti dřeva proti vodě a biologickým škůdcům.

Pokud chcete prodloužit živostnost vaší dřevěné terasy, doporučujeme provést alespoň základní nátěr terasovým olejem. Jednoduchým testem zjistíte, zda je zapotřebí provést obnovu nátěru. Pokud se na povrchu dřevěné terasy vytváří kapky a viditelně se voda nevsakuje do dřeva, pak je olejová vrstva dostačující.

Speciální nátěry terasovým olejem zaručeně prodlouží životnost vaší terasy. Prevencí proti zašednutí dřevěné terasy je nátěr pigmentovým olejem. U exotických dřevin se doporučuje provést alespoň první nátěr ihned po montáži dřevěné terasy. Četnost nátěrů záleží na působení povětrnostních vlivů a zátěži dřevěné terasy. Při ošetření transparentním olejem doporučujeme provést nátěr jednou ročně. U terasových olejů s pigmentem postačí provést nátěr jednou za dva roky.

Pokud zvažujete nátěr dřevěné terasy, rozhodně nepoužívejte lazuru. Tato není pro mechanicky namáhané povrchy vhodná, neboť se po čase začne na více namáhaných místech odlupovat a černat. Renovace nevhodně ošetřených povrchů je značně náročná a nákladná. Na dřevěnou terasu jsou určeny speciální nátěry terasovým olejem.

Jelikož je většina terasových prken drážkovaná, mohou při broušení nastat jisté problémy především u okrajů terasy. Vhodnější variantou údržby dřevěných teras je použití tzv. odšeďovačů, což jsou odstraňovače šedivosti dřeva.

Mezi biologické škůdce, kteří napadají a poškozují dřevo, můžeme zařadit např. houby, hmyz, bakterie a škůdce, kteří si hledají ve dřevě živiny a útočiště pro své přežití. Přirozená odolnost dřeva proti biologickým škůdcům tak závisí především na jeho struktuře.

Tzv. atmosférická koroze dřeva je jev přirozeného stárnutí dřeva vlivem široké škály abiotických činitelů. Dřevo je přírodním materiálem a tento se časem mění v závislosti na podmínkách okolního prostředí. V závislosti na teplotě, vlhkosti, světle a jiných podmínkách tak dochází k různé intenzitě koroze dřeva především v externím prostředí. Zásadními nepřáteli dřeva, kteří mají vliv na jeho stárnutí, jsou slunce, voda, vítr, prach a emise. Všechny tyto faktory společně vytváří ideální podmínky pro napadení dřeva biologickými škůdci.

Schopností dřeva je absorbovat a uvolňovat vodu do okolního prostředí. Těmito procesy dochází k viditelným změnám tvaru, k tzv. vysychání a bobtnání. Při vysychání dřeva dochází k vypařování vody a zmenšování rozměru dřeva v důsledku úbytku vázané vody. Budeme-li hovořit o bobtnání dřeva, máme na mysli schopnost dřeva zvětšovat svoje lineární rozměry, plochu nebo objem. Dřevo bobtná při pohlcování vody a vodních par.

Výhodou WPC materiálu je podobnost dřevěné podlaze nejen na oko, ale i na dotek. Navíc při poškození WPC materiálu nehrozí zadření třísky, jako je tomu u dřevěné terasy. WPC materiál je příznivou alternativou dřeva z hlediska životního prostředí. Na rozdíl od dřeva je WPC ekonomicky výhodnou variantou, která nevyžaduje impregnování chemikáliemi proti hmyzu, čímž nedochází k případné kontaminaci půdy. WPC materiál není zapotřebí natírat ani mořit. Je to odolný materiál proti sladké i slané vodě, mrazu i UV záření.

Pokud je vaše rozhodnutí o pořízení dřevěné terasy podmíněno cenovou relací, pak vězte, že počáteční náklady na realizaci jsou téměř shodné. Cenové zvýhodnění WPC desek oproti exotickým dřevinám nastává až v následujících letech, kdy není zapotřebí terasy z WPC desek natírat či napouštět speciálním olejem. Tím ušetříte nejen čas, ale i peníze. Terasy z WPC desek navíc nepodléhají houbám a hnilobě. Jsou odolné proti dřevokaznému hmyzu a UV záření.

Terasy z WPC materiálu vyžadují minimální údržbu. Výrobce nedoporučuje terasy natírat nebo napouštět speciálním olejem. Jelikož se jedná o výrobek stálobarevný a odolný proti škůdcům a povětrnostním vlivům, postačí terasu z WPC materiálu umýt pouze vodou.

WPC prkna lze použít jak v exteriéru, tak i do uzavřených prostor. Jsou vhodnou alternativou do zimních zahrad, vinných sklepů nebo okolo vnitřních bazénů.

Materiál WPC je odolný proti mrazu, sněhu a dalším povětrnostním vlivům. Není tak zapotřebí žádných speciálních opatření.

V případě zájmu po telefonické domluvě si můžete domluvit schůzku kde si společně prohlédneme ukázkové terasy v showroomu, který se nachází v Horních Počernicích

Montáž WPC terasy zvládne téměř každý. Nesmíte však zapomínat na dodržování správných postupů, které jsou uvedeny v montážním návodu. Tento instalační návod obdržíte při zakoupení WPC desek nebo jej můžete shlédnout na našich webových stránkách. Při montáži se používá stejné nářadí jako při práci se dřevem. Využijete především pilu, hoblík a vrtačku.

Použití lepenky se spádem do okapu je dostačující, avšak doporučujeme zajištění lepenky např. pásem z PVC, který se umístí pod nosiče. Nosiče WPC pak není nutné kotvit.

Skladem máme množství našich produktů. Pro zjištění aktuálního stavu na skladě nás neváhejte kontaktovat.

Dodací termíny se mohou v důsledku aktuálního stavu na skladě lišit, proto nás neváhejte kontaktovat. Rádi na vaše dotazy obratem odpovíme.

Dopravu našich produktů jsme schopni zajistit po celé České republice. Pro bližší informace o ceně dopravy nás neváhejte kontaktovat.

Samozřejmě ano. Pokud má klient zájem o profesionální montáž dodávané WPC terasy, pak rozpočet na montáž na požádání vypracujeme a předem ke schválení zašleme.

WPC prkna lze zakoupit samostatně bez nosičů a klipů, avšak záruka 25 let na hmyz, dřevokazné houby a hnilobu platí pouze při dodržení dodání terasy na klíč.

Zakončovací lišty jsou samozřejmě k dostání, a to ve stejných barvách jako terasová prkna.

Výhodou WPC desek je, že ani při vyšších teplotách se z materiálu neuvolňují žádné toxické látky do ovzduší a materiál nevydává žádný zápach.

Pokud se obáváte odlomení materiálu WPC a následného zadření třísky, nemusíte se obávat. WPC materiál třísky při odlomení nevytváří, čímž je eliminováno případné zranění.