Terasa 45 m² + schody 7,9 m² + čílka

Název položky Cena bez DPH
SIBIŘSKÝ MODŘÍN terasová prkna 27×142 mm 61 690,00 Kč
SIBIŘSKÝ MODŘÍN podkladní hranoly 40×70 mm 18 750,00 Kč
Terasový vrut 5×60 mm – nerez 9 900,00 Kč
Podložky a terče 4 275,00 Kč
Více materiál 1 215,00 Kč
Práce 0,00 Kč
Instalace podložek a vyrovnání 3 150,00 Kč
Montáž terasy a nosného roštu 24 750,00 Kč
Montáž bočních lemů 2 400,00 Kč
Demontáž bočnic 1 000,00 Kč
Výřez kolem okna 1 500,00 Kč
Montáž schodu vč. nosné konstrukce 9 480,00 Kč
Demontáž a rozřezání nosných trámů 35 m² 2 000,00 Kč
Lokální oprava (výměna) nosných trámů + vypodložení 2 800,00 Kč
Příprava nosných patek (chodník) 1 008,00 Kč
Příprava nosných patek (schody) 1 264,00 Kč
Betonový obrubník 1000 mm 3 840,00 Kč
Staveništní přesun hmot 600,00 Kč
Doprava materiálu a řemeslníků Horní Jirčany 3 500,00 Kč
Celkem bez DPH 153 122 Kč

 

Terasa 67 m²

Název položky Cena bez DPH
EXOTIKA GARAPA terasové prkno 21×145 mm 160 930,00 Kč
EXOTIKA AMARGOSO podkladní hranol 40×60 mm 32 200,00 Kč
Terasový vrut 5×50 mm – nerez A2 15 120,00 Kč
Podložky a terče 9 045,00 Kč
Více materiál 1 809,00 Kč
Práce 0,00 Kč
Instalace podložek a vyrovnání 7 370,00 Kč
Montáž terasy a nosného roštu 35 510,00 Kč
Staveništní přesun hmot 2 300,00 Kč
rava materiálu a řemeslníků Praha 6 7 180,00 Kč
Celkem bez DPH 271 464 Kč