Cena za montáž dřevěné terasy je individuální a závisí na náročnosti terénu, tvaru terasy, požadavcích různých výřezů, typu dřeva apod. Doporučujeme individuální schůzku pro stanovení ceny. Cenová kalkulace je nezávazná na jejím základě se zákazník může rozhodnout.

Níže uvádíme ceník pro představu a také příklady z praxe.

Ceník prací

Zaměření a poradenství ZDARMA.

Popis práce Měrná jednotka Cena bez DPH
Montáž venkovních teras vč. montáže jednoduchého roštu položením – exotické dřeviny 1 m2 od 650,- Kč
Montáž venkovních teras vč. montáže jednoduchého roštu položením – evropské dřeviny 1 m2 od 550,- Kč
Montáž bočních čel terasy, výška čela do 150 mm 1 m2 od 120,- Kč
Montáž bočních čel terasy, výška čela nad 150 mm 1 m2 od 450,- Kč
Příplatek za členitost terasy 1 m2 od 85,- Kč
Renovace terasy, strojové čištění + odšeďovač 1 m2 od 490,- Kč
Údržba a strojové čištění teras 1 m2 od 390,- Kč
Olejování teras spec. oleji OSMO 2x 1 m2 od 100,- Kč
Realizace pojízdných teras 1 m2 od 2900,- Kč
Instalace výškově stavitelných terčů 1 m2 od 170,- Kč
Dorovnání podkladu pod roštem 1 m2 od 170,- Kč
Staveništní přesun hmot pro dřevěné terasy 1 m2 od 75,- Kč
Rozprostření ornice/štěrku (bez dodávky) za každých 10 cm tl. 1 m2 od 120,- Kč
Hutnění zeminy/štěrku za každých 10 cm tl. 1 m2 od 150,- Kč
Geotextílie 1 m2 od 75,- Kč
Odkop zeminy tř. 3 1 m3 od 1 100,- Kč
Staveništní přesun zeminy/štěrku za každých 10 m 1 m3 od 750,- Kč
Štěrkový podsyp 1 m3 od 2 000,- Kč
Příplatek za 2 frakce štěrku 1 m3 od 750,- Kč
Odstranění pařezů, průměr kmene do 50 cm 1 ks od 4 500,- Kč
Doprava pracovníků 1 km od 12,- Kč
Doprava materiálu do 3,5t 1 km od 27,- Kč
Vícepráce, 1 montážník/1 h 1 hod od 120,- Kč

Při výměře menší než 15 m² je stanoven smluvní příplatek 100 % za provedené práce. Záruka na provedené práce je 24 měsíců. Výše uvedené ceny jsou orientační. Při tvorbě cenové nabídky je nutné promítnout do ceny všechny faktory ovlivňující provedení zakázky.

Dřevěná terasa – cena z praxe

Realizace Praha Východ terasa sibiřský modřín 50 m2. Terasa realizovaná na dřevěný rošt umístěna na betonových patkách. Zhutnění a vyrovnání terénu prováděl investor samostatně.
Konečná cena terasy 50 000,- Kč

Terasa okolo bazénu, celková podlahová plocha 75 m2. Použitá dřevina Garapa známá též jako brazilský jasan. Cena zahrnuje vše, včetně pokládky, prací, montáže a finálního olejování.
Konečná cena terasy 170 000,- Kč

Zahradní postele

Cena za výrobu zahradní postele na míru závisí na klientovi. Jedná se o jedinečný kus nábytku, cena se tedy může spektakulárně odlišovat.

Epoxidové stolky

Berte prosím, v úvahu, že stejně jako u nábytku na míru se i ceny epoxidových stolů mohou lišit. Cena se odvíjí od požadavků klienta, dále podle typu dřeviny, velikosti stolu, opěrných bodů a spotřeby epoxidové pryskyřice. Epoxidová pryskyřice umožňuje kombinovat různé druhy dřevin s barvami, které vyplňují prostor mezi pokroucenými kusy dřeva a připomínají tak tekoucí vodu.